Geplaatst op

Signalenwijzer in Vakblad Vroeg

trainingspel kindermishandeling

Samen met Stichting Praat ontwikkelden we in 2019 De Signalenwijzer, een laagdrempelig trainingspel om samen in gesprek te gaan over het signaleren en herkennen van kindermishandeling. Aan de hand van casussen en signalen oefen je hiermee samen met collega’s het gesprek over kindermishandeling.

De eerste editie van 1.250 exemplaren hebben we in november 2019 na crowdfunding met financiële bijdragen van o.a. Het Kinderfonds Dusseldorp samen uitgebracht. Die eerste editie is ondanks Corona in 5 jaar inmiddels bijna uitverkocht, en dat zonder uitgebreide marketing! Dat komt vooral doordat Ted Kloosterboer van Stichting Praat wekelijks het land in gaat met haar trainingen en presentaties over het voorkomen van kindermishandeling. En dat is niet onopgemerkt gebleven, er is de afgelopen jaren veel geschreven over de methode van Stichting Praat en de Signalenwijzer.

Vakblad Vroeg , het Kennisplatform voor het Jonge Kind, besteedde in haar decembereditie aandacht aan de Signalenwijzer:

‘Met de methodiek van de
Signalenwijzer kunnen professionals
leren met deze onzekerheden te werken.
En met elkaar, in teamverband, op
een objectieve manier juist die vragen
te stellen die uiteindelijk helpen om de
situatie binnen een gezin beter in
beeld te krijgen. Zo leren zij dus om
niet alleen vanuit een definitie of vanuit
een signalenlijst naar een casus te kijken,
maar vooral om zelf op onderzoek
uit te gaan.’

Download hier het artikel uit Vakblad Vroeg.