Profiel

Spelpartnershop is de webshop van Spelpartners, gespecialiseerd ontwerpbureau voor ondersteunde communicatie-tools, educatieve games en trainingsmaterialen. Spelpartners helpt organisaties en bedrijven bij het ondersteunen van gedragsverandering, educatie, training en transitie. Hiervoor bedenken we slimme en innovatieve oplossingen waarmee blijvende resultaten geboekt worden. We maken kaartspellen en bordspellen op maat, ontwerpen infographics en ontwikkelen apps en educatieve games, maar we zijn ook zelf actief als trainers: op de manier houden we voeling met de praktijk.

Hoewel we steeds vaker on-line oplossingen ontwikkelen beschouwen we apps en games niet als Haarlemmer Olie voor elk probleem: we inventariseren samen met opdrachtgever en eindgebruiker wat de wensen en problemen zijn en komen zo tot een programma van eisen.

Specialisten in het ontwerp van ondersteunde communicatie materialen

  • Ontwikkeld voor en door professionals
  • Maatwerk voor lastige doelgroepen en maatschappelijke uitdagingen
  • Snel resultaat met onze werkvormen en toolkits!

Spelpartners ontwerpt en produceert trainingsspellen en bijzondere communicatiematerialen voor zorg en samenleving. Samen met opdrachtgevers uit met name de VG- en jeugdzorg ontwikkelen we communicatie-toolkits, apps en spellen voor maatschappelijke thema’s.

Spelpartners heeft veel ervaring met ondersteunde communicatiematerialen voor bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk gehandicapten, jongeren met een licht verstandelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

We verzorgen indien gewenst het gehele traject, van concept en ontwerp tot productie en zijn inmiddels ook als uitgever van spellen actief. Via de website Spelpartnershop.nl worden eigen producten en producten die samen met partners ontwikkeld zijn verkocht aan professionals en particulieren.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via contact@spelpartnershop.nl of bel 020-410 49 02.