Zorg voor je geld

zorg voor je geld bewindvoering lvb presentatiemap

Jeugdzorgwerkers JB/JR, reclasseringswerkers, begeleiders PI, schuldhulpverleners gemeenten en bewindvoerders kunnen deze map met infographics gebruiken om uitleg te geven over wat financieel toezicht inhoudt. Dat is soms nodig en verstandig. Voor (pleeg)ouders, familie/netwerk, wijkteammedewerkers is deze map ook bruikbaar. Veel bestaande informatie hierover is ingewikkeld. Wanneer mensen Moeilijk Lerend zijn, een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben of laaggeletterd zijn, kan visuele ondersteuning in combinatie met eenvoudige tekst helpen.

Deze map is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker en Spelpartners binnen de Pilot Financieel toezicht van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (2017) en wordt verder doorontwikkeld. Als u meer  informatie wilt over dit project kunt u contact opnemen met Lidwien Schulten, senior projectmanager bij het Expertisecentrum Partners voor jeugd.

Zorg voor je geld is tot stand gekomen via participatie en feedback van: betrokken jongeren & volwassenen, projectgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht, Bewindvoerdersbureau Brigitte Vaneveld, begeleiders PI, juristen Expertisecentrum William Schrikker, jeugdzorgwerkers William Schrikker Jeugdbescherming, jeugdreclassering & pleegzorg en andere ketenpartners.

De financiering is mogelijk gemaakt door het Ministerie van J&V en de William Schrikker Groep.

 

 

methodiek_18_jaar_lvb