Jeugdzorg voor gemeente en wijkteam

Sinds 1 januari 2015  zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit biedt kansen maar zorgt ook voor uitdagingen.
Zeker als het gaat om extra kwetsbare groepen zoals jongeren met een beperking en met (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen. Voor sociale wijkteams is het daarom niet altijd makkelijk om deze kwetsbare jongeren op tijd te bereiken en te voorkomen dat ze afglijden in werkloosheid, verslaving of zelfs criminaliteit. Met de Tools voor Wijkteams van Expect Jeugd beschikken gemeenten en wijkteams over direct inzetbare tools en methodieken waarmee de meest voorkomende en ontwrichtende problemen rondom kwetsbare jongeren effectief kunnen worden aangepakt. Met deze laagdrempelige visuele tools kunnen professionals in de jeugdzorg direct aan de slag met thema’s als ‘vechtscheiding’, omgangsregeling, 18-/18+ , interculturele communicatie of jeugdcriminaliteit.

Ontwikkeld voor en door mensen uit de praktijk en met succes ingezet en getest krijgen gemeenten hiermee handvatten om innovatie op effectieve wijze in te zetten in het sociale domein.

Ondersteuning en tools voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

De methodieken en tools van Expect Jeugd zijn in eerste instantie ontwikkeld voor jongeren met een licht  verstandelijke beperking, maar worden inmiddels veel breder ingezet: de heldere en visuele stijl van deze tools komt volwassen over en blijkt ook bij andere kwetsbare jongeren heel effectief om zelfstandigheid en weerbaarheid te bevorderen.

Toont alle 12 resultaten

Toont alle 12 resultaten