Sterk Uit Elkaar, toolkit complexe scheiding en vechtscheiding

 25,00

Ondersteun het gesprek rondom complexe scheidingen met ouders en kinderen.

Beschrijving

Met de toolkit Vechtscheiding Sterk Uit Elkaar ondersteun je het gesprek met ouders en kinderen rondom een complexe scheiding (vaak wordt gesproken van een vechtscheiding). Gebruik de kaarten om escalatie te voorkomen binnen een oplossingsgerichte setting zoals mediation, de methodiek complexe scheidingen van Jeugdzorg Nederland, omgangsbegeleiding en dergelijke.

Methodiek voor ouders en kinderen bij vechtscheiding

De kaarten kunnen binnen de gesprekken gebruikt worden om door te vragen en te concretiseren. De set bevat speciale ouder- en kindkaarten zodat iedereen, jong of oud, met of zonder beperking, actief kan bijdragen en mee kan doen.

Sterk Uit Elkaar is een krachtig hulpmiddel voor professionals die goed kunnen luisteren en vaardig zijn in het hanteren van (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken. De kaartenset is geen doel op zich, het gaat om het voeren van goede gesprekken. Luisteren en interpreteren zijn daarvoor basisvaardigheden. De kaarten van Sterk Uit Elkaar zijn hierbij ondersteunend.

Voor meer informatie kunt u hier de uitgebreide gebruiksaanwijzing downloaden.


Toolkit vechtscheiding voor professionals

De kaarten zijn bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met conflictueuze scheidingssituaties (complexe scheiding of vechtscheiding):

  • mediators
  • jeugdzorgwerkers
  • MEE medewerkers
  • advocaten
  • medewerkers van wijkteams

Voor vrijwel elk kind is de scheiding van zijn of haar ouders een ingrijpende gebeurtenis. Hoe meer een scheiding met ruzie en conflicten gepaard gaat en escaleert tot een complexe scheiding of zogenaamde vechtscheiding, hoe groter de impact op de betrokken kinderen. In sommige situaties is de onderlinge strijd zo heftig dat de kinderen ernstige schade oplopen. Begeleiding is dan nodig om het kind te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de strijd en de ouders te ondersteunen bij het verminderen van escalatie en het vinden van een manier om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouder – opnieuw – op een goede manier in te vullen.

Meer informatie vindt u op de website van Sterk uit elkaar.