signalenwijzer kindermishandeling training spel

Signalenwijzer gesprekskaarten kindermishandeling

De SignalenWijzer is een tool waarmee geoefend kan worden met het signaleren van kindermishandeling.
Het is geen diagnostisch instrument, maar een hulpmiddel bij het leren gevoeliger te worden voor de signalen van kindermishandeling.
De SignalenWijzer is ook een hulpmiddel om mogelijke signalen van kindermishandeling te herkennen, te wegen en deze te duiden.
Duiding is belangrijk om een inschatting van de situatie te kunnen maken. Duiding is echter ook een interpretatie van de waarnemingen.
De SignalenWijzer dient gebruikt te worden in teamverband.