Toolkit complexe scheiding: vechtscheiding en bezoekregeling

 

vechtscheiding expertisecentrum william schrikker

 

Voor vrijwel elk kind is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer een scheiding escaleert tot een zogenaamde vechtscheiding is de impact op de kinderen enorm. Soms is de onderlinge strijd tussen de ouders zo heftig dat kinderen voor altijd beschadigd raken. Dan is begeleiding nodig om een kind te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de vechtscheiding. Maar het is ook belangrijk om de ouders te helpen om escalatie te verminderen en een weg te vinden om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouder op een verantwoorde manier vorm te geven.

Praktische tools voor een oplossingsgerichte aanpak bij vechtscheiding

Het Expertisecentrum William Schrikker heeft twee methodieken ontwikkeld waarmee professionals op een laagdrempelige manier ouders én kinderen kunnen ondersteunen in dit proces: De Toolkit Sterk uit Elkaar, gericht op het voorkomen van vechtscheidingen en de BezoekZoeker, een hulpmiddel om samen met ouders én kinderen te komen tot een goede bezoekregeling. De BezoekZoeker is gebaseerd op wetenschappelijke én praktijkkennis en kan aansluiten bij wetten, regels, rechten en plichten rondom bezoek en omgang.

De Toolkits Sterk uit Elkaar en de BezoekZoeker vullen elkaar goed aan, daarom zijn beide hulpmiddelen ook samen voor een gereduceerde prijs bestellen.

Sterk Uit Elkaar, toolkit complexe scheiding en vechtscheiding
€ 25,00
Voorkom escalatie van complexe echtscheiding met de praktische en visuele methodiek.
Ondersteun het gesprek rondom complexe scheidingen met ouders en kinderen.
Voor professionals die te maken hebben met conflictueuze scheidingssituaties.
Voor mediators, jeugdzorgwerkers, MEE-medewerkers, advocaten en medewerkers van wijkteams.
BezoekZoeker: toolkit bezoekregeling
€ 25,00
Praktisch hulpmiddel om samen met kinderen en de ouders tot een goede bezoekregeling te komen.
Behoud de band tussen kind en de ouder(s) waar ze niet bij wonen.
Voor kinderen van gescheiden ouders of bij kinderen die uit huis zijn geplaatst in een instelling of die in een pleeggezin wonen.
Laagdrempelige tools om op een oplossingsgerichte manier met het kind, de ouders en de opvoeders te praten zodat een bezoekregeling tot stand komt die goed is voor het kind.
Toolkit vechtscheiding Expect Jeugd
€ 45,00
Totaalpakket vechtscheiding met Sterk uit elkaar én de BezoekZoeker.
Sterk uit elkaar: Praktische en visuele methodiek om vechtscheiding te voorkomen.
Bezoekzoeker: hulpmiddel om samen met kinderen en de ouders tot een goede omgangsregeling te komen.
Het complete pakket voor iedereen die met de problematiek rondom complexe scheidingen of omgangsregelingen te maken heeft.

 

Tools voor professionals

Deze tools zijn ontwikkeld voor alle professionals die te maken hebben met conflictueuze scheidingssituaties (vechtscheiding): 

  • mediators
  • jeugdzorgwerkers
  • MEE medewerkers
  • advocaten
  • medewerkers van wijkteams kunnen elkaar aanvullen

 

 

expertisecentrum william schrikker