Tools en methodieken voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb)

licht verstandelijke beperking

De aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) is sinds de transitie jeugdzorg flink toegenomen, niet alleen bij professionals in de jeugdzorg en sociale wijkteams, ook bij beleidsmakers. Het gaat om jongeren met een IQ tussen de 50 en 85, waarbij ook sprake is van beperkte sociale zelfredzaamheid en bijkomende problematiek. Cliënten die in deze categorie vallen worden Licht Verstandelijke Beperkt genoemd (of LVB-ers). Hun verstandelijke vermogens op het gebied van abstract denken, analyseren, communiceren en plannen blijven duidelijk achter in vergelijking met de meerderheid van de bevolking. Omdat ze  vaak niet direct herkenbaar zijn als verstandelijk beperkt worden hun capaciteiten op het eerste gezicht dan ook vaak te hoog ingeschat wat voor extra misverstanden kan leiden, bijvoorbeeld als ze in aanraking komen met de politie. Ook op de arbeidsmarkt heeft deze groep het moeilijk.

Laagdrempelige tools, spellen en trainingen bij licht verstandelijke beperking

Samen met partijen als het Expertisecentrum William Schrikker en de SVG Verslavingsreclassering heeft Spelpartners diverse tools en methodieken voor lvb-cliënten ontwikkeld. Met deze laagdrempelige visuele tools kunnen professionals in de jeugdzorg direct aan de slag met thema’s als ‘vechtscheiding’, omgangsregeling, 18-/18+ , interculturele communicatie of jeugdcriminaliteit.

De tools hebben zich inmiddels met succes in de praktijk bewezen en worden ruim toegepast door jeugdzorginstellingen, reclasseerders, scholen en sociale wijkteams.