Trainingskoffer Passend Onderwijs Profielsleutel

 99,75

Direct inzetbare visuele tools voor training en indicatie.

Beschrijving

Door de invoering van Passend Onderwijs is er steeds meer afstemming nodig tussen gemeente en onderwijs. Deze afstemming is niet altijd optimaal. Met de praktische trainingspools van Profielsleutel kunnen gemeente en onderwijs eenvoudig met elkaar in gesprek gaan over hoe de ondersteuning voor leerlingen het beste kan worden vormgegeven. Het doel van profielsleutel is om leerlingen zo snel mogelijk goed op te kunnen vangen, te begeleiden en weer kansen te bieden.

De duidelijke methodiek van Profielsleutel biedt direct inzetbare visuele tools om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor complexe vraagstukken rondom indicatie en plaatsing van leerlingen met extra zorgbehoefte.

Het doel is om procesondersteunend te werken en de professionele dialoog over de mate van ondersteuning voor leerlingen in het Samenwerkingsverband te faciliteren. Dit is vooral belangrijk voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning die buiten de basisondersteuning valt.

Het proces van de indicatie van de ondersteuning wordt zichtbaar gemaakt door op basis van cases samen in kaart te brengen wat de zorgbehoefte van een zorgleerling is en welke indicatie en begeleiding passend is bij deze zorgbehoefte.

De dilemma’s rondom de toekenning van ondersteuning worden gezamenlijk bespoken en op een praktische manier visueel inzichtelijk gemaakt met de kaarten en het stappenplan van Profielsleutel.

Samen trainen met vragen rondom indicatie en toekenning passend onderwijs 

De volgende vragen komen aan bod:

• wie komt waarvoor in aanmerking?

• wat voor zorgbehoefte is er?

• welke jongeren passen bij deze zorgbehoefte?

De tools en methodiek van Profielsleutel kunnen op verschillende momenten en met verschillende deskundigen worden ingezet. De Profielsleutel is uitermate geschikt om ofwel in een ZAT op schoolniveau toe te passen, met een plaatsingscommissie, dan wel met bestuurders en managers of met deskundigen uit de gemeente en bestuurders uit het samenwerkingsverband.

Voor meer informatie download hier de flyer van Profielsleutel.

Met de direct inzetbare visuele tools van Profielsleutel kunt u met uw team en samenwerkingspartners het proces van indicatiestelling, afstemming en plaatsing inzichtelijk maken en sneller tot betere indicaties en afspraken te komen.