Toolbox Jeugdreclassering voor LVB jongeren

 60,00

Uitgebreide set hulpmiddelen voor (lvb-)jongeren in de justitiële keten.

Beschrijving

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB jongeren) komen relatief vaak in aanraking met politie en justitie.  Het is voor professionals in de jeugdzorg en justitiële keten een hele uitdaging om deze groep op het juiste spoor te krijgen of te houden. De visuele hulpmiddelen uit de Toolbox JR zijn speciaal ontwikkeld om in dit soort situaties ondersteuning te bieden. De tools zijn tot stand gekomen in samenwerking met gezinsvoogden en reclasseringswerkers die veel ervaring hebben met LVB jongeren. De Toolbox JR is uitgebreid getest bij de doelgroep en wordt inmiddels breed ingezet.

Ondersteunende communicatie voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking

De tools uit de Toolbox Jeugdreclassering kunt u direct inzetten: het zijn laagdrempelige visuele hulpmiddelen om het gesprek met  jongeren  met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen. Hiermee helpt u de LVB-jongere om beter inzicht en  meer grip te krijgen op zijn of haar gedrag en problemen in de toekomst te voorkomen.

De Toolbox Jeugdreclassering is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB-jongeren met een IQ tussen 70 en 85) die een delict hebben begaan maar de tools worden inmiddels ook breder toegepast in de jeugdzorg en (jeugd-)reclassering.

Belang voor de jongere
De Toolbox Jeugdreclassering helpt de LVB-jongere om meer grip te krijgen op het eigen gedrag, inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg rondom een delict en om het gesprek hierover te ondersteunen en concreet te maken.

Belang voor de hulpverlener
Voor de hulpverlener is de Toolbox Jeugdreclassering een hulpmiddel om verschillende onderwerpen ter sprake te brengen en om de criminogene factoren op een visuele manier in kaart te brengen en te bespreken.

De Toolbox Jeugdreclassering bevat onder meer de volgende onderdelen:

  • Pictokaarten: Een uitgebreide set Pictogrammen met criminogene factoren en andere begrippen uit de strafrechtelijke keten, aangepast aan het niveau van jongeren met een LVB.
  • Delictenkaart: Een duidelijke kaart met afbeeldingen van veel voorkomende delicten.
  • Fotoboekje Strafzitting: Met dit fotoboekje bereid je de jongere voor op de verschillende fases tijdens de rechtszitting.
  • Plattegrond van de rechtbank: Wie zit waar? Het scheelt als een LVB-jongere van te voren een beeld heeft van de situatie in de rechtszaal
  • Moeilijke Woordenboekje Jeugdzorg: De jeugdzorg en de jeugdreclassering kennen veel jargon, in dit boekje wordt dat in heldere taal uitgelegd.
  • Thermometer: Deze visuele thermometer is een beproefd hulpmiddel om met de LVB-jongere risico’s en gevoelens van agressie in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

De tools zijn door het Expertisecentrum William Schrikker en Spelpartners helder een eenvoudig vorm gegeven zonder kinderachtig te worden. In combinatie met de heldere toelichting zorgt dat ervoor dat deze hulpmiddelen direct breed kunnen worden ingezet door organisaties die met LVB-jongeren te maken hebben. De Toolbox Jeugdreclassering wordt inmiddels ook gebruikt door de Raad voor de Kinderbescherming bij strafrechtelijk onderzoek, de volwassen reclassering (bij jong volwassenen met een beperking). Ook politie, strafrechters en specialisten op het gebied van het horen van delinquenten met een verstandelijke beperking zetten de Toolbox Jeugdreclassering in om tot een beter gesprek met LVB-jongeren te komen en recidive te voorkomen.

Training Toolbox JR
Het Expertisecentrum William Schrikker heeft een training ontwikkeld voor het gebruik van deze visuele middelen ter ondersteuning van het gesprek met licht verstandelijk beperkte cliënten.
Voor trainingen in het gebruik van de Toolbox JR kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum William Schrikker.


Meer informatie

Wilt u meer weten over inhoud en toepassing van de Toolbox JR, neem dan contact op met het Expertisecentrum William Schrikker.


Meer lezen over LVB-jongeren en hun problemen op de arbeidsmarkt? Kijk op ons weblog:
‘Hij eet nog!’ Licht verstandelijk beperkt op de arbeidsmarkt.

 

 

Andere suggesties…