Aanbieding!

Toolkit Jeugdzorg Wijkteams

Oorspronkelijke prijs was: € 279,00.Huidige prijs is: € 225,00.

Methodieken en tools voor jeugdzorg, speciaal voor gemeenten en wijkteams.

Beschrijving

Sinds 1 januari 2015  zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit biedt kansen maar zorgt ook voor uitdagingen als het gaat om extra kwetsbare groepen zoals jongeren met een beperking en met (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen. Voor sociale wijkteams is het daarom niet altijd makkelijk om deze kwetsbare jongeren op tijd te bereiken en te voorkomen dat ze afglijden in werkloosheid, verslaving of zelfs criminaliteit. Met de Tools voor Wijkteams van het Expertisecentrum William Schrikker beschikken gemeenten en wijkteams over direct inzetbare tools en methodieken waarmee de meest voorkomende en ontwrichtende problemen rondom kwetsbare jongeren effectief kunnen worden aangepakt. Ontwikkeld voor en door mensen uit de praktijk en met succes ingezet en getest krijgen gemeenten hiermee handvatten om innovatie op effectieve wijze in te zetten in het sociale domein.

Tools en methodieken voor wijkteams die werken met kwetsbare jongeren met een LVB

De methodieken en tools van het Expertisecentrum William Schrikker zijn in eerste instantie ontwikkeld voor jongeren met een licht  verstandelijke beperking, maar worden inmiddels veel breder ingezet: de heldere en visuele stijl van deze tools komt volwassen over en blijkt ook bij andere kwetsbare jongeren heel effectief om zelfstandigheid en weerbaarheid te bevorderen.

Eigen kracht toolkit MyPowerTeam
Speelse tools om het netwerk van jongeren te betrekken.

Voorkom jeugdcriminaliteit met de Toolbox Jeugdreclassering
Uitgebreide set hulpmiddelen voor (lvb-)jongeren in de justitiële keten.

Toolkit complexe scheiding en bezoekregeling
Deze Toolkit bestaat uit twee onderdelen:

  • Sterk uit elkaar: een kaartset waarmee hulpverleners het gesprek rondom complexe scheidingen met ouders en kinderen op een heldere visuele manier kunnen ondersteunen.
  • De BezoekZoeker: een hulpmiddel om op een oplossingsgerichte manier met het kind, de ouders en de opvoeders te praten over een bezoekregeling tot stand komt die goed is voor het kind. De BezoekZoeker biedt ondersteuning om de betrokkenen rondom het kind zoveel mogelijk zelf de regie te geven bij het vaststellen van de afspraken rondom bezoek en omgang.

Methodiek voor kwetsbare jongeren en ouders met een migratie achtergrond

Interculturele Praatwijzer
Uitgebreide visuele tools voor cliënten met een niet-westerse achtergrond. Meertalige ondersteuning voor het gesprek over lastige opvoedkundige onderwerpen. Geschikt voor een brede doelgroep van ouders en verzorgers, ook op LVB-niveau.

De complete set kost 225 inclusief BTW. Bij afname van grotere aantallen maken we graag een offerte op maat.