BezoekZoeker: toolkit bezoekregeling

 25,00

Kom tot een goede bezoekregeling met deze visuele tools.

Beschrijving

Een goede bezoekregeling is belangrijk voor kinderen die na een scheiding niet bij hun vader en moeder kunnen wonen. Er moeten afspraken gemaakt worden over hoe ze de band met de ouder(s) waar ze niet bij wonen, kunnen behouden. Dat geldt voor kinderen die uit huis zijn geplaatst in een instelling, maar ook voor kinderen die in een pleeggezin wonen. Of dat nou een tijdelijke of een permanente situatie is. En het geldt op een vergelijkbare manier ook voor kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn gegaan.
Het maken van een goede regeling rondom bezoek en omgang vergt heel wat van de volwassenen rondom het kind. Het is begrijpelijk dat emoties vaak hoog oplopen. Bezoek en omgang gaan niet zelden gepaard met strijd, ontevredenheid, frustratie, onmacht en verdriet. En dat terwijl een zoveel mogelijk spanningsvrij contact een belangrijke beschermende factor is. Juist voor kinderen die te maken hebben met uithuisplaatsing of echtscheiding.

Praktische methodiek om tot een goede bezoekregeling te komen

De BezoekZoeker is een hulpmiddel om op een oplossingsgerichte manier met het kind, de ouders en de opvoeders te praten over dit moeilijke en beladen onderwerp. Zodat een bezoekregeling tot stand komt die goed is voor het kind en die zoveel mogelijk gedragen wordt door alle betrokkenen rondom het kind. De BezoekZoeker kan ondersteunen om de betrokkenen rondom het kind zoveel mogelijk regie te geven bij het vaststellen van de afspraken rondom bezoek en omgang.

De BezoekZoeker helpt alle betrokkenen om na te denken over wat voor het kind het beste is.
De BezoekZoeker is een hulpmiddel bij het uitpuzzelen van:

  • Hoe vaak:
  • Hoe lang: de duur van het contact
  • Waar: de locatie
  • Met wie: de aanwezigheid van anderen (opvoeders of professionele begeleiding)

 

Denkkader

Hoewel de BezoekZoeker primair een hulpmiddel voor het gesprek is, biedt het daarnaast ook een denkkader voor professionals die een bezoekregeling moeten vaststellen.

Let op: 

De BezoekZoeker biedt je een denkkader over frequentie, duur, locatie en begeleiding van bezoek en omgang, maar géén kant en klaar antwoord op de vraag hoe vaak het kind zijn of haar ouders moet zien. Wél een bandbreedte voor bezoek, géén strikte richtlijnen. De BezoekZoeker is een hulpmiddel om te luisteren naar de mening en wensen van het kind, het gezin en andere betrokkenen. Daarmee wordt de deur geopend om de kracht van het gezin en het netwerk te benutten. Elk kind, elk gezin, elke opvoeder, elk netwerk is anders. Maatwerk is een noodzaak.

Op wetenschap geënt

De methodiek van de BezoekZoeker is gebaseerd op wetenschappelijke én praktijkkennis en kan aansluiten bij wetten, regels, rechten en plichten rondom bezoek en omgang. In hoofdstuk 6 van deze handreiking is de onderbouwing van de methodiek van de BezoekZoeker te vinden.

Meer weten over de Toolkit bezoekregeling?

Download hier de handreiking van de BezoekZoeker:

toolkit_methodiek_bezoekregeling

 

 

 

 

 

 

 


Download hier 
het formulier om samen met het kind in te vullen.

Download hier het formulier om met volwassenen in te vullen.

Als u vragen hebt over het gebruik van de BezoekZoeker of over training of scholing kunt u contact opnemen met Marcia Lever van het Expertisecentrum William Schrikker: mlever@wsg.nu