Startpakket Krachtplan 18+ en 18TakeControl

 17,00

Bereid jongeren voor op zelfstandigheid met bewezen methodiek. In nabestelling, levertijd onbekend.

Uitverkocht

Beschrijving

Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) de leeftijd van achttien jaar. Vanaf die dag mogen ze, opeens, zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Ook wanneer ze al problemen hadden en gedwongen hulp kregen, zijn ze vrij om te beslissen wat ze willen. Niet alle jongeren zijn daar klaar voor en vaak raken ze daardoor in de problemen na hun achttiende.

Voor deze jongeren heeft Expect Jeugd een praktische methodiek met visuele tools ontwikkeld die inmiddels met veel succes is ingezet. Met de map van 18TakeControl kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toe werken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag. Deze map maakt onderdeel uit van Krachtplan 18+, deze methodiek biedt jeugdhulpverleners concrete handvatten om de jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven na hun achttiende verjaardag.

Met dit startpakket hebt u zowel de map van 18TakeControl als uitgebreide handreiking van Krachtplan 18+ en kunt u direct aan de slag. 


Handreiking Krachtplan 18+

Een uitgebreide handreiking die veel informatie biedt aan professionals over krachtplan 18+

  • Deel 1: uitleg en instructie werkwijze

De handreiking is geschreven voor professionals in de jeugdzorg die werken met jongeren van zestien jaar oud met een LVB en een jeugdbeschermingsmaatregel. De handreiking biedt jeugdhulpverleners concrete handvatten om de jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven na hun achttiende verjaardag.

  • Deel 2: uitleg en instructie communicatiehulpmiddel

Het tweede deel van de handreiking (zie achterkant) biedt een verkorte visuele instructie voor het gebruik van het instrument 18 Take Control.

 

Map 18TakeControl

Niet alle jongeren zijn klaar voor zelfstandigheid als ze de leeftijd van achttien jaar bereiken. Vaak raken ze daardoor in de problemen na hun 18de.

Voor deze jongeren heeft het Expect Jeugd de map 18TakeControl ontwikkeld. Hiermee kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toe werken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag.

Met behulp van deze map geef je vorm en structuur aan de gesprekken, en…

  • stimuleer je de jongere na te denken over zijn toekomstdromen en -wensen.
  • informeer je de jongere over wat er gaat veranderen als hij 18 wordt en wat er op hem af gaat komen.
  • creëer je inzicht bij de jongere omtrent zijn beperking en zijn daarmee samenhangende ondersteuningsbehoefte.

Meer weten? Lees hier wat KLIK schrijft over de ervaringen van jongeren op Groot Emaus met Krachtplan18+.

methodiek_18_jaar_lvb

Andere suggesties…