Geplaatst op

Vernieuwde editie van de Risicospiegel

In januari 2017 verscheen de eerste editie van de Risicospiegel. Deze eenvoudige kaartset werd door reclasseringswerkers en andere professionals in de strafrechtketen goed ontvangen en veel ingezet ter ondersteuning van het gesprek met kwetsbare cliënten over risico’s en uitdagingen in het dagelijks leven.


Binnen twee jaar was de eerste druk uitverkocht. In die eerste twee jaar is er veel ervaring opgedaan met de toepassing van de Risicospiegel. Op basis van deze ervaringen en feedback is de Risicospiegel verder doorontwikkeld. Gesprekken met reclasseerders en andere professionals hebben veel waardevolle feedback en ideeën opgeleverd die we hebben gebruikt om de Risicospiegel nog beter te maken. 3RO, de SVG en Spelpartners blijven zich samen inzetten om de tools voor de LVB-doelgroep door te ontwikkelen en verbeteren.

Het vernieuwde spelbord met de nieuwe leefgebieden ‘vrije tijd’, en ‘seksualiteit’.

Belangrijkste veranderingen:
• Het leefgebied ‘seksualiteit’ is nieuw toegevoegd

• Het leefgebied ‘vrije tijd’ is nieuw toegevoegd

• Per leefgebied is er een grote kaart met voorbeeldvragen op LVB-niveau toegevoegd

• Termen RISC versie mei 2018 zijn aangepast

We merken dat de Risicospiegel niet alleen goed werkt bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de strafrechtketen maar ook in een andere setting een waardevol instrument is. Deze tool wordt inmiddels ook met succes ingezet bij LVB-cliënten in onderwijs en jeugdzorg, maar ook bij jong volwassenen en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Bestel de vernieuwde Risicospiegel hier.

kaartset basistool strafrechtketen
De Basistool Strafrechtketen is bedoeld om het gesprek met LVB-clienten visueel te ondersteunen

De Risicospiegel maakt onderdeel uit van een gezamenlijke inspanning van organisaties in de strafrechtketen. Ze passen binnen de doelstelling van het Ministerie van Justitie en veiligheid om alle communicatie op LVB-niveau beschikbaar te maken. Naast de Risicospiegel heeft Spelpartners met de verschillende ketenpartners in de strafrechtketen in dezelfde stijl de Toolkit Halt, de Basistool Reclassering en de Basistool Strafrechtketen ontwikkeld die je alledrie in combinatie met elkaar kunt gebruiken.

Naast de kaartsets heeft Spelpartner ook een on-line Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen op LVB-niveau ontwikkeld. Deze woordenlijst is via de website Basistool Strafrechtketen te raadplegen. Via de APPLE Appstore en de Google Playstore is de woordenlijst ook als stand alone app gratis te downloaden.

moeilijke-woordenlijst_strafrechtketen
De Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen; lastige juridische begrippen uitgelegd op LVB-niveau.

Onderzoek implementatie LVB-tools  

De Risicospiegel en de Basistool Strafrechtketen en zijn beiden onderzocht in het kader van de Proeftuin implementatie LVB-tools 3RO van het Lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden.
U kunt de volledige PDF hier downloaden.

implementatie lvb tools 3RO